Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 41 : Forholdet, basert på genetiske analyser, mellom kysttorsk og nordøstarktisk torsk (skrei) fisket av turister sommeren 2022 på turistfiskebedrifter i området.
Figur file_html_22b82d411d5d0839.gif