Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 80 : Kvalitativ kartlegging av viktige plasser for yrkesfiske rundt Frøya basert på intervjuer av 38 fiskere i 2018-2019. Verdisettingen ble gjort på en skala fra 1 (lav verdi) til 15 (høy verdi). Se Kleiven et al. (2021) for flere detaljer om undersøkelsen.
Figur file_html_2afebdb2a0c61d42.png