Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 65 : Resultater fra DNA-analyser av torskeegg fra 2011-2012. Sirklene viser andelen kysttorsk (blå) og skrei (rød). Den nederste sirkelen viser prøver tatt i det aktuelle området.
Figur file_html_402f544d0ac5629.png