Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 86 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS koblet med sluttseddeldata) i lokasjon 7-31 som inkluderer gytefeltet Midsund (markert med mørkeblå linjer). Totale landinger av alle arter i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_4dbb772fcde508e6.png