Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 55 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS/VMS koblet med sluttseddeldata/ERS) i lokasjon 6-32 som inkluderer gytefeltet Bjærangsfjorden (markert med mørkerøde linjer). Totale landinger av alle arter (kun sluttsedler som lot seg koble til detaljerte aktivitetsdata) i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_54ec8492078829b.png