Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 43 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS koblet med sluttseddeldata) i lokasjon 0-37 som inkluderer gytefeltet Rombaken (markert med mørkerøde linjer). Totale landinger av alle arter i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_58413762497e8cb0.jpg