Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 75 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS koblet med sluttseddeldata) i lokasjon 6-38 som inkluderer gytefeltet Jøssundfjorden (markert med mørkerøde linjer). Totale landinger av alle arter i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_6020e233aa89cdf6.png