Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 68 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS koblet med sluttseddeldata) i lokasjon 6-37 som inkluderer gytefeltet Innerfolda (markert med blå linje lengst opp til høyre på kartet) og Altbotnen (ved Namsenfjorden sør i lokasjonen). Gytfelter sør for Vikna er også vist på kart, men omtales i eget kapitel. Totale landinger av alle arter i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_85d86298aedc673f.jpg