Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 71 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS/VMS koblet med sluttseddeldata/ERS) i lokasjon 6-12 som inkluderer gytefeltene Benråsa, Tjønna og Sørøyråsa (markert med mørkeblå linjer). Totale landinger av alle arter (kun sluttsedler som lot seg koble til detaljerte aktivitetsdata)i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_a3691b3dba9157bb.jpg