Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3 : Resultater fra DNA-analyser av torskeegg fra 2016. Sirklene viser andelen kysttorsk (blå) og skrei (rød), og det grå feltet i bakgrunnen viser en sannsynlighetsfordeling for skreiegg gytt på de ulike gyteområdene basert på driftmodellering.
Figur file_html_ad59d879066b9764.jpg