Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS/VMS koblet med sluttseddeldata/ERS) i lokasjon 4-14 som inkluderer gytefeltene Revsbotn og Repparfjorden (markert med mørkeblå linjer). Totale landinger av alle arter (kun sluttsedler som lot seg koble til detaljerte aktivitetsdata) i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_b782a1c631377db9.jpg