Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 51 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS koblet med sluttseddeldata) i lokasjon 0-53 som inkluderer gytefeltet Nordfjorden-Beiarkjeften (markert med mørkerøde linjer). Total fangst av alle arter i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_d6b279922b2ef26a.png