Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 47 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS/VMS koblet med sluttseddeldata/ERS) i lokasjon 0-51 som inkluderer gytefeltene Hopen-Mørviksbotn og Øst av Sandvik (markert med turkise polygoner). Totale landinger av alle arter (kun sluttsedler som lot seg koble til detaljerte aktivitetsdata) i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_e2c6426db7a81b1c.jpg