Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS/VMS koblet med sluttseddeldata/ERS) i lokasjon 3-5 som inkluderer gytefeltene Indre Tana og Smalfjorden (markert med mørkerøde linjer). Totale landinger av alle arter (kun sluttsedler som lot seg koble til detaljerte aktivitetsdata) i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_e66f0b7435c50140.png