Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 58 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS koblet med sluttseddeldata) i lokasjon 6-33 som inkluderer gytefeltet Grytøya-Vikafjorden (markert med mørkerøde linjer). Totale landinger av alle arter i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_e8c2116f032b61e8.jpg