Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 27 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS/VMS koblet med sluttseddeldata/ERS) i lokasjon 4-29 som inkluderer gytefeltet Storfjorden (markert med mørkerøde linjer sørvest i lokasjonen). Totale landinger av alle arter (kun sluttsedler som lot seg koble til detaljerte aktivitetsdata) i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_fa111cb0b5976d2b.png