Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 50 : Annen menneskelig aktivitet på de aktuelle gytefeltene, herunder akvakultur, turistfiskebedrifter og olje/gass-installasjoner. Gytefeltene som omtales i dette kapitlet er omkranset med linjer i turkis farge.
Figur file_html_fed2181caf192ec1.jpg