Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8 Uttak av rømt oppdrettslaks ved flyteristfella (blå søyler) og retta utfisk nedstraums fella (orange søyler) i Etneelva 2013-2023. Capture of farmed fish in the trap (blue) and during the autumn angling (orange) 2013-2023.
Figur file_html_935055b62b3c001.png