Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Forventet antall knølhvalblåst basert på GLMM-model før under og etter lydeksponering i sone AC (røde søyler, nærmest båten) og BD (blå søyler, lengst unna båten). Sirklene er forventede verdier og søylene 95% konfidens intervaller. (Figur fra Langstein, 2023)
Figur file_html_588f06cb1e8bbb82.png