Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Forventet reduksjon i spekkhoggerblåst (%) i de ulike observasjonssonene under lydeksponering sammenlignet med før eksponering basert på Generalised Linear Mixed Model (GLMM). Sone A og C er de to sonene nærmest høytaleren (0-50m), mens sone B og D ligger på lengre avstand (50-100m). Sirklene er forventede verdier og søylene 95% konfidensintervaller (Figur fra Langstein, 2023).
Figur file_html_b7eec9b069980f1a.jpg