Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Antall hvalblåst registrert med og uten lydeksponering i to kast om bord på Vestbris. Blå søylene er knølhval og oransje er spekkhoggere. (Figur fra Tenningen et al., 2023)
Figur file_html_d9c0a5ec4e939eeb.jpg