Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V1.11. Potensielt tilgjengelig strandsoneareal i Ytre Oslofjord. Kilde: www.kart.ssb.no.
V1.10_Strandsoneareal.JPG