Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V1.13. Andel strandsoneareal påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark, kilde: SSB.
Figur file_html_34392b7cce89816b.png