Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V1.7. Pelagiske fangster i YO i 2022. Prosentvis fordeling basert på landinger i vekt. Datakilde: sluttseddeldata fra Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_8ec587f006b93508.png