Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V1. 16 . Avløp fra tettbebyggelse og avløpsanlegg i Ytre Oslofjord. Kilde: Miljøstatus.
Figur file_html_bd0ee3a47ef328d1.jpg