Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10 . Venstre panel viser samlet risikoscore fordelt på økosystemkomponenter, fargekodet som bidrag per påvirkning. Høyre panel viser relativt bidrag per påvirkning til total risikoscore for området.
Figur file_html_bf9a49e03c81e4e5.jpg