Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V1.5. Kommersielle rekefelt i Oslofjorden (til venstre) og fiskeriaktivitet med bunntrål lagt over rekefelt (til høyre). For å vise fiskeriaktivitet er det brukt posisjonssignaler fra norske fiskefartøy over 15 m i perioden 2011 til i dag. Sporingsdata er koblet med opplysninger fra fangstrapportering og det er filtrert bort perioder med annen aktivitet enn fiskeri. Data og kart fra Fiskeridirektoratet. Statistiske lokasjoner er inntegnet, der lokasjon 09-20 dekker ytre Oslofjord.
Figur file_html_f1d05c1e9241aca8.jpg