Gå til hovedinnhold

Forskning

Havforskingsinstituttet forskar på alt frå sjømaten vi et til dei minste detaljane i dei marine økosystema. Vi bruker også store ressursar på akvakulturforsking og utvikling av ny teknologi. Fartøy, laboratorium og stasjonar blir nytta til å samle inn data som dannar grunnlag for forsking og vitskaplege råd.

Sjømatdata

Sjømatdata er en database hvor du kan søke etter og sammenlikne innholdet av uønskede stoffer og næringsstoffer i fisk og annen sjømat.

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Modeller og modellering

Modeller gir en forenklet beskrivelse av virkeligheten, og brukes til å skaffe utfyllende informasjon i kombinasjon med observasjoner. Modeller kan dessuten brukes til å beskrive noe som er vanskelig eller umulig å måle direkte. Ved Havforskningsinstituttet er modeller viktige for å forstå havstrømmene, fiskebestander, havbruk, lakselus eller økosystemer.

Forskningsdata

Havforskingsinstituttet samlar kontinuerleg inn store datamengder frå alle norske havområde. Data blir samla inn både med våre eigne og innleide fartøy, observasjonsbøyer, manuelle målingar, glidere med meir. 

Søk i databasen til NMDC

 

Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 22 forskningsgrupper. All forskning og overvåkning organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

Publikasjoner fra Cristin