Gå til hovedinnhold

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (6)da165f26dcdb Florian

Steril triploid oppdrettslaks liker det kaldt

Florian Sambraus disputerer 14. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Solving bottlenecks in triploid Atlantic salmon production. Temperature, hypoxia and dietary effects on performance, cataracts and metabolism”.laksoverlys1

Pankreassykdom (PD) hos laks

Pankreassykdom (PD) er en av de alvorligste sykdommene i oppdrett av laksefisk i Norge og forårsaker dødelighet, redusert vekst og senket filetkvalitet. Jiraporn Jarungsriapisit disputerer 9. desember 2016 for phD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Salmonid alphavirus infection in Atlantic salmon, Salmo salar L.- bath challenge model, viral shedding and host susceptibility".sei2 i huse 2010

Komplisert genetikk hos fisk i marint miljø

Ny doktorgrad: Atal Saha holder prøveforelesning og forsvarer avhandlingen sin for Ph.d-graden i naturvitenskap i offentlig disputas på NFH-bygget i Tromsø onsdag 4. mai om komplisert genetikk hos fisk i marint miljø.fisk

Målemetodar for dyrevelferd og optimalisering av slakteprosedyrar for fisk

Ny doktorgrad: Endre Grimsbø disputerer 28. april 2016 for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ”Measuring methods for fish welfare during slaughter based on electrical impedance, EEG, ECG and blood parameters”.lakselus pa fisk

Modell bereknar spreiing av lakselus

Ingrid A. Johnsen disputerer 17. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Dispersal of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norwegian fjords”.elin sorhus 1 crop small

Crude oil and its high toxic effect on early life stages of Atlantic haddock

Elin Sørhus disputerer mandag 7. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: ”Crude oil and its high toxic effect on early life stages of Atlantic haddock – to the heart of the problem“.