Gå til hovedinnhold

FH 2009-2 Marin forskning i Norge A: Teknisk infrastruktur

Sammendrag

Kartlegging av marin forskningsinfrastruktur i Norge basert på bruk av informasjon på nett samt direkte forespørsel til aktuelle institusjoner.

Kartleggingen er delt i to rapporter. A: Teknisk infrastruktur og B: Databaser, biobanker og biologiske samlinger. Del B ventes å være ferdig i august 2009.
 
Infrastruktur knyttet til marin forskning er spredt på et stort antall institusjoner. I tillegg er der en stor grad av flerbruk der generell forskningsinfrastruktur benyttes innen flere sektorer. En kartlegging av infrastruktur knyttet til marin forskning vil derfor måtte basere seg på skjønn.