Gå til hovedinnhold

FH 2009-3 Workshop på hydroakustiske undersøkelser i Norskehavet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver det internasjonale uer-toktet som ble gjennomført i Norskehavet i august 2008, samt metodikken som ble brukt for å gjennomgå og sammenligne de ulike akustiske tolkeprosedyrene. Resultatene av analysene viser klart at forskjellen itolkemetodikk har en svært stor innflytelse på estimatet av uer-bestanden. Trolig utgjør dette den største usikkerhetskilden til ethvert kvantitativt estimat. Innsatsen i retning standardisering av tolkeprosdyrer bør derfor forsterkes eller i det minste opprettholdes.