Gå til hovedinnhold

FH 2009-6 Et digitalt temperaturatlas for Norskehavet

Sammendrag

Et digitalt temperaturatlas for Norskehavet laget ut fra 59496 temperaturprofiler presenteres. Det består av interpolerte temperaturfelt for sesongene januar-mars, april-juni, juli-september og oktober-desember for hvert av årene 1990-2007. Atlaset dekker området 20° V - 20° Ø, 60° - 80° N med en romlig horisontal oppløsning på ½ grad i lengderetning * 1/3 grad i bredderetning og med 28 dybdenivå fra 0 til 500 m. To versjoner av atlaset er laget, et basert bare på data fra det aktuelle år og sesong, det andre inkluderer klimatologiske verdier der det mangler aktuelle data.