Gå til hovedinnhold

FH 2009-7 Egner vintertoktet seg til overvåking av endringer i fiskesamfunnet i Barentshavet?

Sammendrag

Vintertoktet (1981-) er den lengste sammenhengende bunntråltidsserien i Barentshavet. Den inngår i bestandsberegningene for torsk og hyse. Med nye føringer for rådgiving og med klimaendringer, er det viktig å studere endringer også i andre arter, men de mange endringene i toktgjennomføringen gjør at dette kan være vanskelig. I denne rapporten gjennomgår vi de viktigste endringene i gjennomføringen av vintertoktet og evaluerer muligheten for å se på endringer i fiskesamfunnet i Barentshavet.