Gå til hovedinnhold

FH 2010-1: Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype terskler åpne havbukter og sund

Sammendrag

Prosjektet hadde som formål å utvikle en metode for påvisning og verdisetting av gyteområder for kysttorsk i fjorder med dype terskler, havbukter og sund. Storfjorden/Lyngenfjorden i Troms ble benyttet som modellområde.