Gå til hovedinnhold

FH 2010-2: Effekter av seismiske undersøkelser på fiskefordeling og fangstrater for garn og line i Vesterålen sommeren 2009

Sammendrag

I forbindelse med Oljedirektoratets seismikkinnsamling utenfor Vesterålen sommeren 2009, ønsket myndighetene at det ble utført et forskningsprosjekt for å skaffe til veie mer kunnskap om hvordan seismiske undersøkelser med luftkanoner påvirker fiskefordelingene og de kommersielle fiskeriene.