Gå til hovedinnhold

FH 2010-7 (endelig versjon)

Sammendrag

Kunnskapsstatus leppefisk, utfordringer i et økende fiskeri.