Gå til hovedinnhold

FH 2010-8: Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2010

Sammendrag

Tarenæringen gjennomførte i september 2010 en prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) i tre avgrensede områder i Nord-Trøndelag. Bakgrunnen for en slik prøvehøsting er at det i de senere år er det observert en tilbakegang av kråkeboller (Strongylocentrotus
droebachiensis
) og gjenvekst av stortare i Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland, samt tarenæringens ønske om å kartlegge ressursgrunnlaget for tarehøsting i deler av Nord-Trøndelag. Tilstanden i taresamfunnene på Havforskningsinstituttets overvåkingsstasjoner i området rundt fylkesgrensen mellom Sør- og Nord- Trøndelag vurderes for tiden også som stabil og god.