Gå til hovedinnhold

FH 2011 - 6: Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2010

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. Toktene er utført med forskningsfartøyene ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, ”Jan Mayen” samt noen innleide fiskefartøyer i 2010. Kartene viser hovedsakelig CTD- og trålstasjoner, men også planktonstasjoner.