Gå til hovedinnhold

FH 2011 - 8: Survey strategy for monitoring Norwegian deep-sea fish species

Sammendrag

Rapporten dokumenterer resultatene fra prosjekt 13327 med formål å etablere metoder for overvåking av dypvannsarter. Etter presentasjon av prosjektets mandat og bakgrunnsinformasjon om tidligere tokt og deres rolle for råd og forskning, er en generell metode for toktevaluering presentert. Videre er spesifikke aspekter ved survey design evaluert med kvantitative metoder. Basert på resultatene av disse analysene, er en multiårlig surveystrategi foreslått. Den bygger på tre kjernetokt: To tokt langs Eggakanten ca. 62