Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 2 - 2013: Effekter av fiskeri og havbruk på bunn og bunnfauna: Oppfølging og forslag til nye forvaltningstiltak.

Sammendrag

Rapporten gir en beskrivelse av fiskeredskaper brukt i norske fiskerier som berører bunn. Berørte områder og grad av eksponering beskrives i rapporten. Bunntrål etter fisk og reker er den redskapstypen som har størst effekt på bunnsubstrater, habitater og bunndyr. Vi har i rapporten også lagt vekt på å beskrive modifiserte fangstteknikker som kan bidra til at bunnpåvirkningen reduseres. Rapporten skisserer tiltak som kan bidra til redusert påvirkning på havbunn og bunnfauna ved trålfiske.