Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 5 - 2013: Kasusstudie: Villaks og oppdrettslaks i et økosystemtjenesteperspektiv

Sammendrag


Denne rapporten tar utgangspunkt i litteratur og kunnskapsstatus for villaks og oppdrettslaks i Norge for å se på laks som økosystemtjeneste. Havforskningsinstituttet har vært prosjektansvarlig og skrevet delen om oppdrettslaks, mens NINA har skrevet delen om villaks. Laks (Salmo salar L.) er et særlig interessant kasus fordi det er en naturlig ressurs som langt tilbake i historien har hatt stor verdi for mennesker, både kulturelt, kommersielt og som matkilde.