Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 9-2013: Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2012

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. Toktene er utført med forskningsfartøyene ”G.O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G.M. Dannevig”, ”Helmer Hanssen” samt noen innleide fiskefartøyer i 2012. Kartene viser hovedsakelig CTD-, trålstasjoner og planktonstasjoner.