Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 3 - 2013: KunnskapsInnhenting Barentshavet Lofoten Vesterålen (KILO)

Sammendrag

Status og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for mengde, fordeling og transport av kommersielle fiskearter fra gytende fisk til egg, larver, yngel og ungfisk i nordnorske sokkelområder med vekt på Lofoten og Vesterålen