Gå til hovedinnhold

FH 2008 - 9 Marinøkologiske ringvirkninger av vindmølleparker til havs

Sammendrag

Det er økende behov for energi. En betydelig del av dette søkes produsert på miljøvennlige måter. Produksjon av strøm ved hjelp moderne vindturbiner er av de produksjonsmåter som etter hvert har fått en betydelig, internasjonal utbredelse. Også i Norge er det etablert vindturbinparker og flere planlegges i løpet av de nærmeste årene. Foreløpig ligger de aller fleste parker på land, men av ulike årsaker er det økende interesse for å også å plassere vindturbinparker til havs.

Rapporten er noe revidert pr. 11. august 2009.