Gå til hovedinnhold

FH 2008-10 AkvaVis - dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter

Sammendrag

AkvaVis er et dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg, og rapporten presenterer en prototyp for blåskjellanlegg. AkvaVis kombinerer kartfestede egenskaper som dyp, strøm og avstand til andre objekter, og lar objektene kommunisere egenskaper med hverandre for å finne best mulig lokalisering. Verktøyet beregner også bæreevnen påden enkelte lokalitet ved hjelp av matematiske simuleringsmodeller. Prototypen er utviklet for Hardangerfjorden, og rapporten gir en oversikt over topografi, hydrografi og strøm i fjorden. For videre utvikling av systemet gir den også en oversikt over miljøkravene til nye oppdrettsarter og for laks.