Gå til hovedinnhold

FH 2008-6 Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Sammendrag

 

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: forslag til indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser til samordnet overvåkingssystem for økosystemets tilstand.