Gå til hovedinnhold

FH 2008-1 Overleving av makrell som er trengd i not

Sammendrag

Overleving av makrell som er trengd i not. Atlantisk makrell (Scomber scombrus L.) er ekstremt sårbar for handtering og stress, noko som gjer estimering av overleving etter reiskapskontakt vanskeleg. Ved å bruke ein ny metode der makrell blei overført frå not til store merdar i ope sjø, har ein for fyrste gong fått tal for mortaliteten til makrell som har vore trengd i not og deretter sluppen.