Gå til hovedinnhold

FH 2008-2 Kvalitet på sei ved oppdrettsanlegg

Sammendrag

Kvalitet på sei ved oppdrettsanlegg - ein eksperimentell studie. Det vart tidleg i eksperimentet tydeleg at det kun var ein del av fisken som vaks, medan ein relativ stor del av fisken hadde liten eller ingen vekst. Den andre delen av fisken var i god vekst, og vi har bevisst valt ut individ frå desse til kvalitetsmålingane for å få representative målingar frå fisk som eter tørrfôr. Det som viste tydelegast forskjell mellom fôrgruppene og mellom fôrgruppene og villfisk var parametrar knytta til vekst. I tillegg fann vi forskjell i farge mellom sei fôra på laksefôr og torskefôr, samt forskjellar i pH mellom villsei og mellom fôrgruppane.