Gå til hovedinnhold

FH 2008-3 Forsuring av havet medfører nye utfordringer for biologisk forskning

Sammendrag

Forsuring av havet medfører nye utfordringer for biologisk forskning. Vi kan i dag fastslå og forutsi klart og konsist sammenhengen mellom CO2-utslipp til atmosfæren og surt hav. Videre er det vist med sikkerhet at videre utslipp vil forverre problemet, og at det ikke finnes noen kjent teknologi som kan bøte på forsuringseffekten. Begrensing av utslipp av CO2 til atmosfæren er det eneste kjente tiltaket som kan virke globalt til å bremse forsuringen.