Gå til hovedinnhold

FH 2008-5 Kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten

Sammendrag

I rapporten Kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten gir forskerne en vurdering av status for kysttorsk på strekningen fra svenskegrensen til Stad med forslag om forvaltningstiltak. Resultater tyder på at det finnes mange separate bestander/gytepopulasjoner langs kysten og i fjordene mellom Stad og svenskegrensen, og at målrettede forvaltningstiltak vil kunne snu en negativ utvikling og sikre et nødvendig ressursgrunnlag for fiske og verdiskaping langs kysten.